Giỏ hàng

171 bài văn hay Lớp 3

Thương hiệu: NXB Tổng Hợp
|
Loại: Sách Cấp 1
|
21,500₫ 43,000₫

Nội dung sách gồm các phần:

- Phần 1: Nói về Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Phần 2: Tổ chức cuộc họp, trao đổi ý kiến

- Phần 3: Kể chuyện, giới thiệu

- Phần 4: Kể chuyện theo sách

- Phần 5: Nói về thi đấu thể thao, viết lại bản tin thể thao

- Phần 6: Điền thông tin vào phong bì thư - Viết thư - Giấy mời

- Phần 7: Miêu tả

- Phần 8: Gửi điên báo tin cho gia đình

- Phần 9: Lễ hội

- Phần 10: Nông thôn và thành thị

- Phần 11: Báo cáo

Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng