Giỏ hàng

199 Dàn Bài Và Bài Văn Hay Lớp 6 (Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới)

Thương hiệu: NXB Đồng Nai
|
Loại: Sách cấp 2
|
62,500₫ 125,000₫

199 Dàn Bài Và Bài Văn Hay Lớp 6 - Sách dùng cho các bộ sách Giáo khoa hiện hành

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN
 
Sách gồm có hai phần, với nội dung như sau:
- PHẦN 1: 100 DÀN BÀI.
- PHẦN 2: 99 BÀI VĂN HAY.
 
Tất cả yêu cầu của chương trình làm văn đều được trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ trong cuốn sách này. Do vậy, các em học sinh có thể sử dụng tham khảo để viết những bài văn theo yêu cầu của chương trình Tập làm văn.
 
Hi vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho các em học sinh những điều bổ ích và thiết thực.
 
Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng