Giỏ hàng

500 Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Hóa Học Lớp 11

Thương hiệu: NXB Đồng Nai
|
Loại: Sách cấp 3
|
37,500₫ 75,000₫
500 Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Hóa Học Lớp 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nhóm nitơ

Chương 3: Nhóm cacbon

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Aren - nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - xeton - axit cacboxylic

Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng