Giỏ hàng

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 (Không Đáp Án)

Thương hiệu: NXB Tổng Hợp
|
Loại: Sách cấp 2
|
23,800₫ 34,000₫

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 (Không Đáp Án)

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 (Không Đáp Án) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuốn sách gồm 10 bài học đa dạng về chủ đề: A visit from a pen pal; The trip to the countryside; Learning a foreign language; The media; The environment;...

Mỗi bài học gồm các bài tập đa dạng về hình thức giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài: chọn đáp án đúng nhất, sắp xếp lại câu theo thứ tự đúng của một đoạn hội thoại, chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, viết lại câu sao cho không làm thay đổi nghĩa, tìm và gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau đây và sửa lại cho đúng, đặt câu hỏi cho các câu trả lời,...

Đây là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh học tốt chương trình Tiếng Anh lớp 9.

Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng