Giỏ hàng

Bồi Dưỡng Hóa Học 11

Thương hiệu: NXB Đà Nẵng
|
Loại: Sách cấp 3
|
41,000₫ 82,000₫
Bồi Dưỡng Hoá Học 11

Cuốn sách sẽ giúp các em tự rèn luyện và thực hiện các yêu cầu trong chương trình học tập của mình, đồng thời cũng là tài liệu hữu ích để các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình.

Sách gồm 9 chương:

Chương I: Sự điện li

Chương II: Nhóm Nitơ

Chương III: Nhóm Cacbon

Chương IV: Đại cương về hoá học hữu cơ

Chương V: Hiđrocacbon no

Chương VI: Hiđrocacbon không no

Chương VII: Aren - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Chương VIII: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chương IX: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng