Giỏ hàng

Giải Bài Tập Toán Lớp 4 - Tập 1

Thương hiệu: NXB Đà Nẵng
|
Loại: Sách Cấp 1
|
34,300₫ 49,000₫

Giải Bài Tập Toán Lớp 4 - Tập 1

Sách gồm các nội dung sau:

- Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

- Chương 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

  1. Phép cộng và phép trừ

  2. Phép nhân

  3. Phép chia

 

Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng