Giỏ hàng

Học Tốt Hoá Học 11

Thương hiệu: NXB Đà Nẵng
|
Loại: Sách cấp 3
|
Mã SP: 9786048447045
|
34,000₫ 68,000₫

Học Tốt Hoá Học 11

Sách gồm 9 chương:

  • Chương I: Sự điện li
  • Chương II: Nhóm Nitơ
  • Chương III: Nhóm Cacbon
  • Chương IV: Đại cương về hoá học hữu cơ
  • Chương V: Hiđrocacbon no
  • Chương VI: Hiđrocacbon không no
  • Chương VII: Aren - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
  • Chương VIII: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
  • Chương IX: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng