Giỏ hàng

Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Các Chuyên Đề Hóa Học Lớp 11

Thương hiệu: NXB ĐHQG Hà Nội
|
Loại: Sách cấp 3
|
38,500₫ 77,000₫

Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Các Chuyên Đề Hóa Học Lớp 11

Nội dung quyển sách gồm 9 chuyên đề ứng với 9 chương trong sách giáo khoa hiện hành: 

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nhóm Nito

Chương 3: Nhóm Cacbon

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ

Chương 5: Hidrocacbon NO

Chương 6: Hidrocacbon Không NO

Chương 7: Aren - Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng