Giỏ hàng

Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Các Chuyên Đề Hóa Học Lớp 11

Thương hiệu: NXB ĐHQG Hà Nội
|
Loại: Sách cấp 3
|
53,900₫ 77,000₫
Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Các Chuyên Đề Hóa Học Lớp 11

Cuốn sách Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Các Chuyên Đề Hóa Học Lớp 11 có nội dung như sau:

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nhóm Nito

Chương 3: Nhóm Cacbon

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ

Chương 5: Hidrocacbon NO

Chương 6: Hidrocacbon Không NO

Chương 7: Aren - Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 3927 1553
|
Số lượng